Nieuws

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

21/10/2019

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. 

 

Het Decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat GEEN bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op 1 meter afstand vanaf de bovenste rand van het talud van ALLE oppervlaktewaterlichamen. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbod op het gebruik van meststoffen (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing) ontstaat een strook van 1m die geen oogstbare teelt kan voortbrengen, een zogenaamde "teeltvrije zone".

 

>>> meer info

 

>>> decreet integraal waterbeleid (art. 10 §1 4°)

Nood aan een sterk integraal waterbeleid in het IJzerbekken

01/01/2020

Nieuws

Eind 2019 werd het bestuur van de Zuidijzerpolder gevraagd zijn toekomstvisie toe te lichten in het driemaandelijks tijdschrift  van Natuurpunt De Bron v.z.w. Het artikel verscheen in de eerste editie van 2020.


De huidige maatschappelijke en klimatologische veranderingen brengen de komende decennia verschillende uitdagingen met zich mee voor het waterbeheer in het IJzerbekken. De Zuidijzerpolder licht toe welke problemen zich de komende jaren zullen manifesteren en hoe de waterbeheerders dit willen aanpakken.


>>> lees artikel

ZUIDIJZERPOLDER IN KAART

ADRES:

Zwartestraat 7

8647 Lo-Reninge

Tel:       057/40.11.04

Email: info@zuidijzerpolder.be

BE 0851.235.970

ACTUEEL WATERPEIL EN NEERSLAG

OPENINGSUREN

maandag-vrijdag: 8u30 tot 16 u

en na afspraak


Copyright @ All Rights Reserved 2020, Zuidijzerpolder | Website by Pieter-Jan Taillieu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren