Nieuws

Nieuws

Captatieverbod IJzerbekken verder versoepeld vanaf 12 juni 2020

11/06/2020


Sinds 26/05 wordt gecontroleerd water aangevoerd vanuit het Kanaal Nieuwpoort-Plassendale naar de IJzer. De aanvoer in combinatie met het beperken van de captatie leidden ertoe dat we actueel terug het streefpeil halen op de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer (3,14m TAW).

Het aanvoerdebiet op de bovenlopen blijft echter laag tot zeer laag.


Daarom besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur om op advies van het West-Vlaams Droogteoverleg een aantal maatregelen te versoepelen.

 

Hieronder volgt een overzicht van de beslissingen met betrekking tot de Zuidijzerpolder (ingang vanaf 12/06/2020):

  1. Het captatieverbod in het bekken van de Poperingevaart wordt volledig opgegeven;
  2. Het captatieverbod in het bekken van de Kemmelbeek wordt versoepeld. Er mag gecapteerd worden in het benedenpand vanaf de monding naar de IJzer tot aan de Bernardsplasstraat (Reninge). Stroomopwaarst de Bernardsplasstuw blijft het captatieverbod gelden.
  3. Het captatieverbod in het bekken van de Blankaart wordt beperkt versoepeld. Het bekken van de Engelendelft dat kan bevoorraad worden uit het Kanaal Ieper-IJzer wordt vrijgegeven


Meer info


Ook de captatie uit de IJzer en Kanaal Ieper-IJzer blijft mogelijk. Hiervoor dient u een melding te maken bij de Vlaamse Waterweg. Opgelet captatie voor mobiel transport is slechts toegestaan op een beperkt aantal locaties.

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie


Het captatieverbod geldt niet voor gewasbescherming en weidepompen.


Betreffende de kwaliteit van de IJzer stellen wij een toename vast van de geleidbaarheid. De meest recente resultaten met betrekking tot geleidbaarheid kan u hier terugvinden . Bij twijfel kan u steeds een staal laten analyseren op ons kantoor. Dit kan gelet de Corona-maatregelen enkel op afspraak. Betreffende de mogelijke impact voor uw specifiek gewas adviseren wij u contact op te nemen met uw teeltbegeleider of Inagro.

Annulatie algemene vergadering Zuidijzerpolder (20 maart 2020 OC Stationshuis Merkem)

13/03/2020


Lees meer

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

21/10/2019

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. 

 

Het Decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat GEEN bodembewerkingen mogen plaatsvinden tot op 1 meter afstand vanaf de bovenste rand van het talud van ALLE oppervlaktewaterlichamen. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbod op het gebruik van meststoffen (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing) ontstaat een strook van 1m die geen oogstbare teelt kan voortbrengen, een zogenaamde "teeltvrije zone".

 

>>> meer info

 

>>> decreet integraal waterbeleid (art. 10 §1 4°)

RECENT

Natuurlijke overstroming van de IJzervallei (lees meer)

09/03/2020

POPULAIR

Onderhoudskaart 2020 beschikbaar (lees meer)

17/03/2020

ZUIDIJZERPOLDER IN KAART

ADRES:

Zwartestraat 7

8647 Lo-Reninge

Tel:       057/40.11.04

Email: info@zuidijzerpolder.be

BE 0851.235.970

ACTUEEL WATERPEIL EN NEERSLAG

OPENINGSUREN

maandag-vrijdag: 8u30 tot 16 u

en na afspraak


Copyright @ All Rights Reserved 2020, Zuidijzerpolder | Website by Pieter-Jan Taillieu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren